Szkolenia i Coaching dla Biznesu | Ewa Laus

Przejdź do treści

Menu główne:O mnie

Nazywan sie Ewa Laus. Jestem z wykształcenia psychologiem, absolwentką Uniwersytetu Gdańskiego. Od 1996 roku posiadam licencję Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w obszarze treningu grupowego i treningu interpersonalnego. W swoim życiorysie zawodowym posiadam zarówno pracę terapeutyczną jak i doświadczenie w kierowaniu zespołami. Ukończyłam studia podyplomowe - Comprehensive Business Management Program (Central Connecticut State University i Uniwersytet Gdański) oraz „Coaching ze specjalnością coaching w organizacji (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej).
 
Posiadam doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla kadry menadżerskiej i kierowniczej przedsiębiorstw i banków oraz kadr samorządowych i służb publicznych. Pracuję też jako wykładowca  w SWPS ucząc studentów pracy z grupą i technik budowania relacji.
 
Jako trener – szkoleniowiec i doradca  pracuję od 1989 roku. Specjalizuję się w obszarze związanym z rozwojem  osobistym, radzeniem sobie ze stresem, motywacją, komunikacją,  rozwiązywaniem konfliktów, negocjacjami, obsługą Klienta i zarządzaniem zespołem. Jako dyplomowany coach, od 2010 roku przeprowadziłam ponad 200  godzin coachingu dla menadżerów wszystkich szczebli.
 
Jak pracuję

W swojej pracy wykorzystuję wiedzę psychologiczną o funkcjonowaniu jednostek i grup opartą na doświadczeniu psychoterapeuty, wykładowcy i coacha oraz ponad 20-letnie doświadczenia pracy z różnorodnymi grupami zawodowymi.
 
W praktyce opieram swoje działania na  założeniu, że celem nie jest tylko i jedynie rozwiązanie problemu, ale  przede wszystkim poszukiwanie najbardziej optymalnego rozwiązania dla  sytuacji, w której klient się znalazł. Mniej interesuję się poznawaniem lub tworzeniem teorii opisującej naturę problemu Klienta, bądź stawianiem diagnoz co do przyczyn jego powstania, bardziej - wykorzystaniem wszelkich zasobów wewnetrznych i zewnetrznych do jego  rozwiązania. Strategia, kierunek pracy determinowany jest tym, co Klient  uważa za najważniejsze dla niego.
 
Metodykę pracy opieram na technikach wspomagania zmian i trenowaniu sposobów ich skutecznego stosowania. Zamiast tworzenia teorii na temat: "dlaczego tak nie jest", zajmuję się pytaniem: "jak być powinno" i szukaniem tego, "co się sprawdza" i "co  pomaga”.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Szkolenia

Wychodzę z założenia, że procesy rozwojowe pracowników (w tym szkolenia) stanowią integralną część innych obszarów działania firmy. Dlatego szkolenia, wspólnie z Klientem, staram się osadzić w szeroko rozumianej rzeczywistości firmy i jej  potrzebach biznesowych. Cele szkoleniowe określone zostają widoczną zmianą kompetencji i zachowań. Projektuję szkolenia w oparciu o zasady  uczenia się dorosłych i cykl Kolba. Analizuję, wspólnie z Klientem,  efekty szkolenia; pomagam zaprojektować i wdrożyć zmiany.
 
Pracuję dla Dużych, Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Korzystam ze wsparcia partnerów biznesowych w diagnozie potrzeb, projektowaniu  procesów i wdrażaniu zmian.
Coaching

Coaching rozumiem jako wspieranie  Klienta w trakcie procesu zmian. Jest to proces kształtowania przez  Klienta swojego zachowania - zmiany, wzbogacania i ulepszania. Klient  dokonuje tego dzięki obserwacji swojego dotychczasowego zachowania,  analizie, tworzeniu planów i nowych rozwiązań oraz ćwiczeniu nowych  wzorów zachowań. Moim założeniem jest aby poprzez coaching Klient  rozwinął umiejętność działania w sposób efektywniejszy i pełniej  wykorzystywał swoje zasoby.
 
W pracy coachingowej stosuję model GROW: Goal – cel (wspólnie z  Klientem określamy potrzeby i cele, a także mierniki sukcesu), Reality – rzeczywistość (przeprowadzamy diagnozę, aktualnie panującej sytuacji),  Options – opcje (szukamy możliwych sposobów osiągnięcia celu, tworzymy  plany działania), Way Forward – działanie (Klient wdraża zaplanowane  działania w swojej rzeczywistości). Podczas kolejnych sesji sprawdzamy  efektywność wdrożonych działań, realizację celów, Klient dokonuje  refleksji i planujemy kolejne kroki. Coaching to zazwyczaj kilka do  kilkunastu sesji.
 
Pracuję w oparciu o filozofię wykorzystywania zasobów czyli  wspieranie mocnych stron, a nie poprzez określanie braków „do naprawy”. Wykorzystuję różne techniki min. coachingu prowokatywnego, racjonalnej  terapii zachowań, automotywacji i pracy na postawach.
Kontakt


Ewa Laus


GSM: 603-130-284


 
Copyright by maniks
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego